Archive

Türkiye’de Yeni Bir Ekonomik ve Ticari Diplomasi Stratejisine Doğru

09 October in

Makro-ekonomik dengelerin bir türlü yerine oturamadığı, kronikleşen enflasyonun tüm ekonomik hesapların değişmez unsuru haline geldiği, kamu bütçe ve dış ticaret açıklarının kapatılamadığı, özelleştirmenin planlandığı şekilde yürütülemediği ve gelir dağılımının giderek bozulduğu günümüz ortamında bunalımdan çıkma yollarından en önemlisi dış ekonomik ilişkilerde yeni bir atılım olacaktır....