Yeni Ekonomik Süper Güç Çin ve Türkiye

  • Yazar: Mehmet Öğütçü
  • Yayıncı: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
  • Yayın no: TÜSİAD - T / 95, 7-18 - 182
  • Yayım Tarihi: Temmuz 1995
  • Pdf linki: Yeni Ekonomik Süper Güç Çin ve Türkiye (TÜSIAD, 1995)
  • Category
    TÜSIAD | 1995

    tusiad