Sustainable Investment And Development: An OECD Perspective

Sustainable Investment And Development: An OECD Perspective

00:00 01 March in ARTICLES, In English, PUBLICATIONS

top_banner_kucuk_blue_narrowIktisat Isletme ve Finans | 2002, vol. 17, | Issue 192 | pages 41-51 | ISSN: 1300-610X

Mehmet ÖĞÜTÇÜ

PDF (English) (419 KB)

Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans
Yayınlanma Tarihi: 2002-03-01
Cilt: 17, Sayı: 192, Yıl: 2002
Sayfa(lar): 41-51
ISSN: 1300-610X
Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2002.192.4088

Özet:

Bu yazıda; sürdürülebilir yatırım ve gelişme konusunda, OECD’nin perspektifi değerlendirilecektir. Bütün ülkeler doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için büyük bir çaba içindedirler. Birçok ülkede yapılan araştırmalar göstermektedir ki, yabancı yatırımların varlığı yerel ülkede üretkenliğin artışına pozitif katkıda bulunmaktadır. Yabancı doğrudan yatırımları teşvik için etkili bir sistemin kurulması gerekmektedir. Sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için stratejiye ihtiyaç bulunmaktadır. OECD ülkeleri için sürdürülebilir gelişmenin sağlanması en önemli önceliktir. OECD Bakanlar Kurulu, sürdürülebilir büyümeyi artırma politikaları üzerine bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda, doğrudan yabancı yatırımlarda çevreye verilecek zararların gözönünde tutulması, hükümetlerin karar verme süreçlerinin reformu, teknoloji politikalarının kullanılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gibi konuların üzerinde durulmaktadır. OECD üyesi ülke şirketlerinin, doğrudan yabancı yatırımların, yüzde 90’ını sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle, tek bir ülkenin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırması yeterli değildir. Bunun yanı sıra etkili politikalar oluşturmak ve uygulamak aynı derecede önemli hale gelmiştir.
About Links:
https://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2002.192.4088
https://econpapers.repec.org/article/iifiifjrn/v_3a17_3ay_3a2002_3ai_3a192_3ap_3a41-51.htm
https://academic.research.microsoft.com/Author/4937021/mehmet-ogutcu