Türkiyənin Çin olmaq arzusu çin olacaqmı? – Media Turk TV