Türkiye’de Yeni Bir Ekonomik ve Ticari Diplomasi Stratejisine Doğru | TÜSİAD | 1998

19:52 30 September in BOOKS

tusiad1998Yazar: Mehmet Öğütçü

Yayımcı: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

Yayım Tarihi: Eylül 1998

Yayın No: TÜSİAD-T/98 – 6/230

ISBN : 975-7249-50-5

PDF link 

Makro-ekonomik dengelerin bir türlü yerine oturamadığı, kronikleşen enflasyonun tüm ekonomik hesapların değişmez unsuru haline geldiği, kamu bütçe ve dış ticaret açıklarının kapatılamadığı, özelleştirmenin planlandığı şekilde yürütülemediği ve gelir dağılımının giderek bozulduğu günümüz ortamında bunalımdan çıkma yollarından en önemlisi dış ekonomik ilişkilerde yeni bir atılım olacaktır. Bunun ülke içinde gerekli reform ve atılımlar gerçekleşmeden tek başına yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Hala temel ekonomik sorunlarla boğuşmakta olan, siyasi sistem tıkanıklığını aşamamış bir Türkiye’nin, ne iç düzeninde, ne de uluslararası ekonomik konumunda ciddi bir iyileşme sağlaması mümkündür. Mehmet Öğütçü tarafından hazırlnan bu çalışmada bir dizi somut öneriler ortaya konulurken, bu alanı ülkenin genel sorunlar yumağından ve yurtiçi reform gereksinimlerinden ayrı tutmadan, özellikle dış ekonomik ilişkiler stratejisi üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada, 12 yıl sonrasına ilişkin kestirimde bulunmaya çalışmaktan ziyade, politika yapıcılarını uyarmak için mevcut eğilimlerin, mümkün olduğu ölçüde, geleceğe uzatılması amaçlanmıştır. İktisatçıların öngörülerine dayanarak, geleceğe dönük vizyon belirlemek ve bunları uygulamaya koymak siyasilerin işidir. Bu çalışmada gelecek bilimi, siyaset bilimi, iktisat bilimi ve sağduyu çerçevesinde 21. yüzyılın genel eğilimleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Tags: